Geodézie Reichert s.r.o.

 

Geodetické práce

 

  • činnost oprávněného zeměměřického inženýra
  • budování vytyčovacích sítí a bodových polí
  • základní i podrobné vytyčení staveb
  • vyhotovení základních a účelových map
  • zaměření podkladů pro projektovou činnost
  • výpočet kubatur
  • zaměřování a vytyčování komunikací a drah
  • zaměřování podélných a příčných profilů

Technické vybavení

Přesné geodetické práce (např. vedení ražby tunelů a stavby mostů) je prováděno přístroji. Pro ostatní práce je používán. Výsledky měření jsou zpracovávány na grafických stanicích s výstupy na tiskárnu pro formát A4, nebo barevný plotter pro formát do A0.

Jste návštěvník: